Gluren bij de Buren

“Gluren bij de buren”

In de rol van afgezant van de minister was ik als Co-spelleider betrokken bij de game: Knooppunt Complex voor RWS.

Tijdens de game gaan de verschillende partijen in elkaars schoenen staan.  De game heeft als doel om de samenwerking te optimaliseren door wederzijds inzicht te verschaffen in elkaars realiteit.

Waar iedereen zich aan het begin van de dag nog focuste op zijn eigen taak zag je naar mate de dag vorderde dat de samenwerking steeds sterker werd.

Het grootste leerpunt dat gedeeld werd was het besef dat het cruciaal is om op de hoogte te zijn van elkaars zorgen en belangen. Dit zorgt er namelijk enerzijds voor dat er begrip is voor het gedrag en de handelswijze van de ander en anderzijds dat de samenwerking effectiever verloopt omdat je beter van elkaar weet wat je nodig hebt om voortgang te boeken. Open, transparante communicatie is hierbij onontbeerlijk.

Een mooi voorbeeld van de kracht van communicatie deed zich al aan het begin van de game voor:

Reactie van de omgevingsmanager nadat de NBO tevredenheids score, score die de tevredenheid van omwonenden peilt, was gedaald: ‘Hoe kan dat? Ik heb niks gecommuniceerd?’

Al met al een prachtige dag vol met plezier, mooie leermomenten en inzichten.

Ansje Rooijackers

Loading...