Jongerenacademie

Effectief communiceren met jongeren

Leer omgaan met ‘puber’ gedrag, krijg directe feedback van een van onze speciaal opgeleide jongerenacteurs

FactorVeermans heeft een eigen Jongerenacademie. Daarin leiden wij jongeren tussen de 15-19 jaar op als jongerenacteur. De jongeren zijn getraind in het geven van gerichte feedback. Dit levert een situatie-echt beeld en heeft een verrassend verhelderende werking op de deelnemers. Er is altijd een begeleider van FactorVeermans aanwezig.

Doel

  • Effectiever met jongeren communiceren om ze beter te kunnen begrijpen en te begeleiden.
  • Zicht krijgen op hoe de hersenen van jongeren werken en waar ze gevoelig voor zijn in communicatie.

Werkwijze

Aan de hand van verschillende werkvormen geven de jongerenacteurs gerichte feedback vanuit hun leeftijdsperspectief, zodat de professional nog beter bij de doelgroep kan aansluiten. De jongerenacteurs worden altijd begeleid door een senior trainingsacteur.

De inzet van onze jongerenacteurs werkt bijzonder goed voor iedereen die met jongeren te maken heeft in zijn werk, zoals docenten, buurtwerkers en professionals in het openbaar vervoer.

In de praktijk: reis door het puberbrein

voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met puber(groeps)gedrag

De training ‘Reis door het Puberbrein’ is ooit ontwikkeld voor medewerkers in het OV, die te maken hebben met pubergedrag. De training heeft als doel medewerkers meer inzicht te geven in de leefwereld van jongeren in de puberleeftijd en de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden. Door dit inzicht kunnen medewerkers gaan ervaren dat gedrag van jongeren vaak niet persoonlijk gericht is, maar een uiting is van een ontwikkelingsfase.

Daarbij krijgen ze concrete handvatten aangereikt om de communicatie met jongeren in hun werksituatie zo effectief mogelijk te maken en daar waar nodig grenzen te stellen aan grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Het einddoel van deze training is: de medewerker houdt de regie. Door praktische casussen te oefenen leren de deelnemers hoe zij grensoverschrijdende situaties met eigen handelen kunnen de-escaleren en weer controle krijgen op de situatie.

In de praktijk: mantelzorgvoorstelling

voor scholieren in het middelbaar onderwijs om inzicht te geven in de problematiek van jonge mantelzorgers

De voorstelling wordt gespeeld door twee trainingsacteurs en is ontwikkeld voor scholieren op de middelbare school. Het doel is om mantelzorg door jonge mensen, bespreekbaar te maken. De acteurs spelen een aantal scènes, waarbij het publiek (scholieren en docenten) op een laagdrempelinge manier wordt uitgenodigd te reageren en ervaringen te delen. Wij hebben inmiddels meer dan 50 succesvolle voorstellingen mogen verzorgen.

Loading...