Maatwerk

Het Regiemodel

Wij komen dagelijks over de vloer bij opdrachtgevers en ervaren daarbij de verschillen in branches en bedrijfsculturen. Deze opgedane kennis en de jarenlange ervaring met verschillende werkvormen en trainingsstijlen maakt ons een geschikte partner om met- of voor jou een programma op maat te maken. Wij helpen je jouw doelstellingen helder te krijgen en kunnen je goed adviseren en inspireren op welke wijze deze doelstellingen bereikt kunnen worden. Wil je meer weten, neem dan contact op met één van onze adviseurs ervarend leren.

Theatersport


Theatersport is een vorm van theater waarbij het draait om energie en plezier. Het is uitermate geschikt om groepen te laten ervaren dat juist door te focussen op het hier en nu en je te richten op je medespeler er effectiever ingespeeld kan worden op gebeurtenissen.

Doel:
Een teambuildingsinstrument en een eyeopener voor organisaties en teams die in een veranderingsproces zitten.

Werkwijze:
Bij Theatersport gaat het om het accepteren van het spelaanbod van de ander, zeg ‘JA’, wees in het hier en nu en wees bereid de ander tot ster te maken.

Coaching on the job

Groeien als professional door in je werk van een andere professional te leren. Ervarend leren in optima forma. Boeiend, verdiepend, spannend, leuk, vraaggestuurd en op je eigen werkplek. Lastige dilemma’s en directe praktijksituaties zijn de basis van deze coaching. Vraagstukken worden eenvoudiger te hanteren.

Doel:
Geschikt als borging na een training.
Geschikt als op zichzelf staande persoonlijke ontwikkeling, los van andere opleidingsprogramma’s.

Werkwijze:
Een senior trainingsacteur loopt in de rol van coach een dag of dagdeel mee met de coachee en creëert door middel van het geven van feedback, bewustwording over effectiviteit van het eigen functioneren. Voorafgaand aan een gesprek, overleg of vergadering, geeft de coach opdrachten mee om toe te passen. De professional past direct in de praktijk het besprokene toe. Tijdens het gesprek of het overleg heeft de coach geen actieve rol, de coach is als waarnemer/observant aanwezig en koppelt na afloop zijn/haar waarnemingen terug.

Sparren

Een door FactorVeermans ontwikkeld krachtig individueel leermiddel.

Doel:
Geschikt als borging na een training. Een deelnemer kan na de training nog verder ontwikkelen/ondersteuning krijgen op/bij de eigen individuele leervraag.
Geschikt als op zichzelf staande persoonlijke ontwikkeling, los van andere opleidingsprogramma’s.

Werkwijze:
1 op 1 oefenen met je eigen leervraag. Leer je eigen comfortzone te stretchen. Met een senior trainingsacteur kun je voor jou lastige situaties oefenen. Meer informatie is te vinden op www.sparren.nl

Regiemodel

Het Regiemodel is uitermate geschikt om groepen inzicht te geven in (gedrags-) vaardigheden. Tevens is het een beproefde werkvorm om met groepen visie te ontwikkelen of draagvlak te creëren. Met de interactieve werkwijze wordt op de deelnemers een appèl gedaan zich bezig te houden met concreet gedrag in hun eigen werksituatie.

Doel:
• Gezamenlijk een visie ontwikkelen en/of draagvlak creëren.
• Met elkaar veilig studeren op vaardigheden.

Werkwijze Regiemodel:
In het Regiemodel geven de deelnemers tips aan de acteurs. De acteurs spelen een voor de deelnemers herkenbare situatie.
Herkenbare situaties worden uitvergroot en in, met enige humor aangedikte, korte scènes neergezet. Hierbij worden valkuilen, inadequate benaderingen en belemmeringen op een herkenbare manier gespeeld, zodat de deelnemers zich met de probleemstelling kunnen identificeren. Het moge duidelijk zijn dat het gedrag van de acteurs in deze scènes niet het gewenste resultaat oplevert. De procesbegeleider vraagt de deelnemers om tips ter verbetering te formuleren.
Op deze manier krijgen de deelnemers de ‘veilige’ rol van regisseur toebedeeld. Aan de hand van tips en aanwijzingen uit de groep wordt de scène herhaaldelijk gespeeld waardoor het effect van de tips, inzichtelijk wordt. De deelnemers identificeren zich met de acteur; wat kan de ‘collega’ doen om het gesprek effectiever te laten verlopen en het gespreksdoel te bereiken?

Jongerenacademie

FactorVeermans heeft een eigen Jongerenacademie. Daarin leiden wij jongeren tussen de 15-19 jaar op als jongerenacteur. De jongeren zijn getraind in het geven van gerichte feedback. Dit levert een situatie-echt beeld en heeft een verrassend verhelderende werking op de deelnemers. Er is altijd een begeleider van FactorVeermans aanwezig.

Doel:

Effectiever met jongeren communiceren om ze beter te kunnen begrijpen en te begeleiden. Denk aan thema’s als jongeren en … motivatie/agressie/ongewenst gedrag in groepen/ coachingsgesprekken.
Zicht krijgen op hoe de hersenen van jongeren werken en waar ze gevoelig voor zijn in communicatie.
Werkwijze:
Werken met speciaal door ons opgeleide jongerenacteurs in de leeftijd tussen 15 – 19 jaar. Zij geven gerichte feedback vanuit hun leeftijdsperspectief, zodat de professional nog beter bij de doelgroep kan aansluiten. De jongerenacteurs worden per 4 altijd begeleid door 1 senior trainingsacteur.

De inzet van onze jongerenacteurs werkt bijzonder goed voor iedereen die met jongeren te maken heeft in zijn werk, zoals docenten, buurtwerkers en professionals in het openbaar vervoer.

Daarnaast hebben wij de op jongerengerichte trainingen ‘reis door het puberbrein’ ontwikkeld voor OV, maar op meerder gebieden in te zetten en een mantelzorgvoorstelling voor scholieren ontwikkeld.

Reis door het puberbrein: Voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met puber(groeps)gedrag.

De training ‘Reis door het Puberbrein’ is ooit ontwikkeld voor medewerkers in het OV, die te maken hebben met pubergedrag. De training heeft als doel medewerkers meer inzicht te geven in de leefwereld van jongeren in de puberleeftijd en de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden. Door dit inzicht kunnen medewerkers gaan ervaren dat gedrag van jongeren vaak niet persoonlijk gericht is, maar een uiting is van een ontwikkelingsfase.

Daarbij krijgen ze concrete handvatten aangereikt om de communicatie met jongeren in hun werksituatie zo effectief mogelijk te maken en daar waar nodig grenzen te stellen aan grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Het einddoel van deze training is: de medewerker houdt de regie. Door praktische casussen te oefenen leren de deelnemers hoe zij grensoverschrijdende situaties met eigen handelen kunnen de-escaleren en weer controle krijgen op de situatie.

Mantelzorgvoorstelling: Voor (klassen met) middelbare scholieren.
De voorstelling wordt gespeeld door 2 FactorVeermans trainingsacteurs en is ontwikkeld voor scholieren op de middelbare school. Het doel is om jonge mantelzorg bespreekbaar te maken. De trainingacteurs van FactorVeermans spelen een aantal scènes. Het publiek (een klas) wordt op een laagdrempelige manier uitgenodigd om te reageren en ervaringen te delen. Hiermee worden minder makkelijk bespreekbare punten, bespreekbaar gemaakt. Wij hebben inmiddels al bijna 50 succesvolle voorstellingen mogen verzorgen.

Metalog tools

FactorVeermans is specialist in het gebruik van Metalogtools, spellen die speciaal ontworpen zijn om (team) processen inzichtelijk te maken op een originele, leuke en actieve manier. De tools hebben een hoog actie-gehalte, een nieuwsgierig makende vormgeving en een gegarandeerd spelplezier, die ervoor zorgen dat deelnemers zelf hun obstakels formuleren, zelf inzien waar het effectiever kan en zelf nieuwe werkwijzen uitproberen cq eigen maken.

Doel:
(Team) Processen inzichtelijk maken op een originele, speelse en actieve manier.

Werkwijze:
Er zijn + 40 spellen waaruit we, passend bij de leervraag, kunnen kiezen.
De proces(spel)begeleider van FactorVeermans maakt het de trainer mogelijk om enkel het groepsproces te observeren.

Met behulp van de tools kun je o.a. de volgende thema’s behandelen:

 • Leiderschap
 • Samenwerking
 • Teambuilding
 • Verbale/ non-verbale communicatie
 • Omgaan met tegenslag
 • Omgaan met veranderingsprocessen
 • Omgaan met cultuurverschillen
 • Time management
 • Conflictbeheersing
 • Projectmanagement
 • Verkoop skills
 • Onderhandelen
Loading...