Het Regiemodel

Klik op de afbeelding om filmpje te starten

Het Regiemodel is een werkvorm die uitermate geschikt om groepen inzicht te geven in (gedrags-) vaardigheden. Tevens is het een beproefde werkvorm om met groepen visie te ontwikkelen of draagvlak te creëren. Met de interactieve werkwijze wordt op de deelnemers een appèl gedaan zich bezig te houden met concreet gedrag in hun eigen werksituatie

Werkwijze Regiemodel:
In het Regiemodel geven de deelnemers tips aan de, meestal twee, acteurs. De acteurs spelen een voor de deelnemers herkenbare situatie.
Herkenbare situaties worden uitvergroot en in, met enige humor aangedikte, korte scènes neergezet. Hierbij worden valkuilen, inadequate benaderingen en belemmeringen op een herkenbare manier gespeeld, zodat de deelnemers zich met de probleemstelling kunnen identificeren. Het moge duidelijk zijn dat het gedrag van de acteurs in deze scènes niet het gewenste resultaat oplevert. De procesbegeleider vraagt de deelnemers om tips ter verbetering te formuleren.
Op deze manier krijgen de deelnemers de ‘veilige’ rol van regisseur toebedeeld. Aan de hand van tips en aanwijzingen uit de groep wordt de scène herhaaldelijk gespeeld waardoor het effect van de tips, inzichtelijk wordt. De deelnemers identificeren zich met de acteur; wat kan de ‘collega’ doen om het gesprek effectiever te laten verlopen en het gespreksdoel te bereiken?

Loading...