Leveringsvoorwaarden

 • Een standaardvergoeding van ™Een dagdeel beslaat maximaal 4 uur (ochtend, middag, avond) Het tarief is inclusief voorbereiding van maximaal een half uur. In geval van meer voorbereidingstijd graag overleg met onze planning.
 • Het tarief is  inclusief administratiekosten, werkgevers- en werknemerslasten en exclusief reiskosten per acteur, eventueel noodzakelijke verblijfkosten en het wettelijk geldende BTW-tarief.
 • FactorVeermans fungeert als opdrachtgever en is verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van werkgevers- en werknemerslasten, daar waar dat verplicht is.
 • Opdrachtgevers van FactorVeermans benaderen niet zonder tussenkomst van FactorVeermans trainingsacteurs/trainers, die zijn ingezet via FactorVeermans, voor toekomstige opdrachten, van welke aard dan ook. De inzet van en het contact met de betreffende trainer/trainingsacteur loopt te allen tijde via FactorVeermans.
 • FactorVeermans heeft een goede WA-verzekering. Mocht door toedoen van één van de medewerkers van FactorVeermans verwijtbare schade ontstaan, dan wordt deze uiteraard vergoed.
 • Wijzigingen dienen minimaal 7 dagen voor de gereserveerde datum te worden opgegeven. Afspraken die binnen 7 dagen voorafgaand aan de datum van uitvoer worden geannuleerd, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Reeds gemaakte ontwikkelkosten worden bij annulering volledig in rekening gebracht. Ook verschuivingen in data en dagdelen worden als annulering aangemerkt.
 • Facturatie geschiedt achteraf. Wij vragen u de factuur binnen 2 weken te betalen maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na datum van verzenden factuur.
 • Overschrijding van de wettelijke betaaltermijn brengt extra kosten met zich mee:
  • Een standaardvergoeding van € 40,-
  • Een vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten
  • Rente over de periode nadat de betalingstermijn is verlopen
Loading...