Mooi compliment van de Rechtbank

N.a.v. van een training bij de Rechtbank, ingevuld door Marina Duvekot, adviseur ervarend leren, kregen wij het volgende mooie compliment. De spijker op zijn kop, want dit is precies waar wij voor staan.

 

 ‘FactorVeermans heb ik voor mijn team (rechters en griffiers) benaderd met het doel om in een bijeenkomst van een dagdeel aandacht te besteden aan de manier waarop wij in het team met elkaar samenwerken. Ter voorbereiding op de bijeenkomst heeft een aantal medewerkers van mijn team met acteurs van FactorVeermans opvallende werksituaties doorgesproken.

In mijn team klonk een zucht van verlichting toen Marina bij het begin van de bijeenkomst direct duidelijk maakte dat er geen rollenspellen met het publiek werden gedaan. Des te verrassender was het voor mij dat vervolgens het hele team serieus en actief aan alle activiteiten heeft meegedaan.

De opvallende werksituaties werden door de acteurs natuurgetrouw nagespeeld. Het leverde binnen ons team veel gespreksstof op. Marina zorgde voortdurend voor een prettige sfeer, waarbij iedere medewerker veilig en vrij zijn of haar mening kon geven. Met een schatkist vol wensen voor ons team verlieten wij met een tevreden gevoel het gebouw.

Voor mij als leidinggevende was deze bijeenkomst om diverse redenen geslaagd. Marina en haar collega’s kregen het voor elkaar dat mijn team in gesprek ging over onderwerpen die normaliter onbesproken blijven, maar die essentieel zijn voor een goede onderlinge samenwerking. Daarnaast gaf de bijeenkomst mij de mogelijkheid om uit te zoeken waar de samenwerking schuurt en waar ik mij als leidinggevende op moet richten om de samenwerking te verbeteren. In het nagesprek heb ik van Marina nog nuttige tips gekregen die ik hierbij kan gebruiken.’

Loading...