Nieuw: Training omtrent Handhaven Coronamaatregelen voor o.a. Theaters & Musea

Speciaal voor theaters, musea en gerelateerde bedrijven hebben wij een training Gastvrijheid & Veiligheid ontwikkeld voor Servicemedewerkers.

Aanleiding

Wij hebben van meerdere kanten uit de culturele sector (theater, museum) eenzelfde vraag gekregen, om een training te verzorgen voor publieksservicemedewerkers ter voorbereiding op het ‘heropenen’ en het omgaan met de nieuwe richtlijnen i.v.m. corona.

Door de nieuwe protocollen i.v.m. corona krijgen de publieksservicemedewerkers er extra verantwoordelijkheden bij. Naast gastvrijheid en service verlenen komen er nu ook een stuk bewaken van de veiligheid en het aanspreken van mensen bij overtredingen bij.

Onze training neemt de medewerkers mee in mogelijk lastige situaties omtrent de nieuwe protocollen en maakt hen geoefend in het aanspreken van de gasten, zodat ze goed voorbereid het nieuwe seizoen in gaan.

Doel van de training

Een balans creëren tussen gastvrijheid en het hebben van overwicht en zekerheid in het bewaken van de protocollen.

Na de training kunnen de medewerkers goed inschatten wanneer een situatie over de grens gaat en hoe ze dan kunnen handelen.

Naast dit inzicht heeft de training als doel de medewerkers zekerheid te geven zodat ze met plezier en ontspanning hun werk kunnen doen.

Hoe ziet de training eruit?

  1. Plenaire opening verzorgt door opdrachtgever of FactorVeermans.
  • Twee trainingsacteurs spelen vervolgens volgens het Regiemodel, voor de medewerkers herkenbare situaties.
    Deze situaties worden uitvergroot en in, met humor en enig uitvergrote scènes neergezet. Hierbij worden valkuilen, inadequate benaderingen en belemmeringen op een herkenbare manier gespeeld, zodat de deelnemers zich met de probleemstelling kunnen identificeren. De scènes worden in goed overleg met de opdrachtgever door FactorVeermans geschreven.
  • Het moge duidelijk zijn dat het gedrag van de acteurs in deze scènes niet het gewenste resultaat oplevert. De procesbegeleider (één van de twee trainingsacteurs) vraagt de deelnemers om tips, ter verbetering, te formuleren.
    Op deze manier krijgen de deelnemers de ‘veilige’ rol van regisseur toebedeeld (vandaar: regiemodel). Aan de hand van tips en aanwijzingen uit de groep wordt een scène herhaaldelijk gespeeld, waardoor het effect van de tips inzichtelijk wordt. De deelnemers identificeren zich met de acteur; wat kan de ‘collega’ doen om het gesprek effectiever te laten verlopen en het gespreksdoel te bereiken?

Het Regiemodel is uitermate geschikt om groepen inzicht te geven in (gedrags-) vaardigheden. Tevens is het een beproefde werkvorm om met groepen visie te ontwikkelen of draagvlak te creëren. Met de interactieve werkwijze wordt op de medewerkers een appèl gedaan zich bezig te houden met concreet gedrag in hun eigen werksituatie.

  • Na de aftrap en het regiemodel zullen de medewerkers worden opgesplitst in twee groepen met ieder een procesbegeleider/trainingsacteur van FactorVeermans. In dit deel gaan we vooral zoveel mogelijk oefenen met praktijkgerichte situaties. Hiervoor kunnen verschillende werkvormen worden ingezet.

Overige informatie

De training duurt 1 dagdeel (3-4 uur)

Aantal deelnemers: 8-20

Kostenindicatie met eigen scènes *1 : € 2.000,00

Kostenindicatie met bestaande scènes *2 : € 1.000,00

  1. De training wordt verzorgd door twee trainingsacteurs/procesbegeleiders.

De kosten zijn inclusief een intakegesprek op locatie, schrijven scènes (met input uit de intake en afstemming opdrachtgever), repetitie door de acteurs en en ontwikkeling/vormgeven aanvullende programma/werkvormen op maat (alles naar keuze en in afstemming met de opdrachtgever.

2. De training wordt verzorgd door twee trainingsacteurs/procesbegeleiders.

We maken gebruik van de scènes en vervolgprogramma die we hebben liggen. Er is telefonisch overleg om af te stemmen en mogelijk kleine aanpassingen te maken.

Loading...